No Show/wegblijf tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet komt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste tijd zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 mei hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd. 

Waarom een no-show tarief?
Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die wij voor u reserveren had de huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Wij streven ernaar de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk te houden, immers iedereen wil met een medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak tijdig af te zeggen als u onverhoopt toch niet kan komen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch via 035-6216343 bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda gehaald en wij kunnen iemand anders helpen op de vrijgekomen agenda plek. 

Hoogte van het no-show tarief
De hoogte van het no-show tarief bedraagt €20,- euro voor een afspraak van 10 minuten. Voor een dubbele afspraak, of een afspraak bij de praktijkondersteuner wordt €40,- euro berekend.

Let op! de no-show- factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Back to top