Spreekuren en consulten

Bij Huisartsenpraktijk De Appel kunt u terecht voor de volgende spreekuren / consulten:

 • Inloopspreekuur
  Het inloopspreekuur is definitief komen te vervallen en zal niet meer terugkomen.

 • Huisartsenspreekuur
  Maandag tot en met vrijdag volgens afspraak.
  Een consult duurt 10 minuten waarin één klacht behandeld kan worden.
  Indien u meer tijd nodig denkt te hebben geeft u dit dan aan bij de assistente. Zij houdt dan rekening met de planning.

 • Telefonische terugbel-spreekuur
  Maandag tot en met vrijdag volgens afspraak.
  Dit spreekuur is bedoeld voor zaken die telefonisch behandeld kunnen worden zodat u hiervoor niet speciaal naar de praktijk hoeft te komen.
  De huisarts belt u tussen het ochtend en middag spreekuur of aan het einde van de dag. 

 • Huisbezoeken
  Maandag tot en met vrijdag volgens afspraak.
  Indien het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
  Wanneer u naar de praktijk belt beoordeelt de assistente, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt.
  In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
  Aanvragen van een huisbezoek graag voor 10.00 uur 's ochtends.

 • E-consulten
  Een e-consult (elektronisch consult) is met name bedoeld voor het stellen van een korte vraag of het navolgen van een gestarte behandeling.
  Door middel van een account voor onze website kunt u inloggen tot het persoonlijke portaal. Hier kunt u een e-consult starten. Na het indienen van een nieuw e-consult ontvangt u, binnen ten minste twee tot vijf werkdagen, een reactie van uw huisarts. Het is ook mogelijk om documenten zoals foto's aan het e-consult toe te voegen.

 • POH-spreekuur
  Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met astma/COPD, kwetsbare ouderen, patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met diabetes. Dit spreekuur gaat volgens afspraak. 
  Voor meer informatie raadpleegt u de pagina Praktijkondersteuning (POH).

 • Specifieke praktijkassistente-verrrichtingen
  Maandag tot en met vrijdag volgens afspraak.
  Voor meer informatie raadpleegt u de pagina Praktijkassistente.
Back to top