Spoedsituaties

Levensbedreigende situatie

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.


Spoed tijdens openingstijden van de praktijk

Bij een spoedeisende situatie op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur belt u onze spoedlijn via nummer 035 621 63 43 en kiest u optie 1 in het keuzemenu.
Wanneer u belt dat u eraan komt, houdt de huisarts rekening met uw komst.


Spoed buiten openingstijden van de praktijk

Op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur, tijdens het weekend en op feestdagen wordt bij spoedeisende situaties, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, voor ons waargenomen door Spoedpost Hilversum via telefoonnummer 088 130 96 00.

Het adres van de spoedpost is:
Laan van Tergooi 2
1212VG Hilversum

De spoedpost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak.
U kunt sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw BSN nummer
  • de naam van uw huisarts
  • uw medicijngebruik
Back to top