general practitioners C.D.A.M. Klijn & I. van Baarda-Roffel

Praktijkassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

De assistente houdt een eigen spreekuur voor, bijvoorbeeld: het meten van de bloeddruk, aanstippen van wratten, verbinden van wonden, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, zwangerschapstest, urine onderzoek, suiker-controle, uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek), het geven van injecties, verstrekken van informatiefolders, etc.

Daarnaast houdt de assistente zich intensief bezig met de begeleiding en controles van patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

Alle werkzaamheden van de praktijkassistentes gebeuren in overleg met en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts.